1. Brikety ekonomicky nahrádzajú čoraz drahšie vykurovanie uhlím, plynom, elektrinou.
  2. Lisovaním suchých pilín pri vysokom tlaku a teplote dochádza k zataveniu povrchu brikety, čím sa stáva odolnejšia a pevnejšia, aj bez použitia lepidiel a cudzích prímesí.
  3. Lisovaním sa dosahuje vysoká hustota (1210 kg*m?3), čím sa výrazne znižuje objem paliva a potrebný priestor na skladovanie.
  4. Výhrevnosť jednej tony brikiet je porovnateľná s 4 prm suchého palivového dreva
  5. Manipulácia s briketami je ľahká a bezprašné.
  6. Brikety sa vyznačujú malým množstvom popola (0,35 %), ktoré je možné využiť ako minerálne hnojivo priamo v záhrade.
  7. Brikety majú nízku vlhkosť a preto počas horenia nezanášajú komín, nedechtujú a zároveň dosahujú vysokú výhrevnosť (18,8 MJ*kg?1).
  8. V porovnaní s vlhkým drevom majú 2 x väčšiu výhrevnosť.
  9. Drevená briketa spĺňa náročné kritéria európskych noriem.
  10. Vlhké, čerstvo narúbané alebo nesprávne uskladnené drevo má vysoký podiel vody, ťažko horí, odovzdáva málo tepla a spôsobuje riziko dechtovania vykurovacieho systému a komína, čo má za následok výrazné skrátenie jeho životnosti.

Návštev

440641
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
134
483
829
3989